Firmy

Elektrická energie u řady společností tvoří nemalý podíl z celkových finančních nákladů. Jednou z možností, jak ušetřit při nákupu elektrické energie  je využití elektronické aukce. E- aukce na elektrickou energii  je jeden z nejčastějších  typů reverzní aukce, kde vzájemně dodavatelé mezi sebou soutěží snižováním ceny za MWh.

Před samotnou e-aukcí se zákazníkem probereme vhodné dodavatele elektřiny, kteří budou následně pozvání do e-aukce.

Zajistíme pro Vás kompletní administrativní servis, nemusíte ztrácet Váš čas

E-aukce na zemní plyn a elektrickou energii je nejčastější typ reverzní aukce, kde vzájemně dodavatelé mezi sebou soutěží snižováním ceny za MWh.

U plynu je větší podíl neregulované složky z konečné ceny plynu ve srovnání s elektřinou. Regulovaná cena složky zemního plynu činí cca ¼ celkové ceny plynu, proti elektřině, kde regulovaná složka činí cca ½ celkové ceny elektřiny. Díky větší části neregulované složky ceny je větší prostor pro konkurenční boj dodavatelů při vyjednávání ceny.

Zajistíme pro Vás kompletní administrativní servis, nemusíte ztrácet Váš čas

bPro vyhotovení e-aukce na zemní plyn budeme od Vás potřebovat údaje:

  • Název společnosti
  • Bankovní spojení
  • Kontaktní údaje na osoby jednající za společnost
  • Kontaktní údaje na osoby na jednání s dodavatelem (např. energetik, účetní …)
  • Adresa odběrného místa
  • EIC kód: : 27ZGxxxxxx
  • Roční spotřeba zemního plynu v MWh
  • Rezervovaná kapacita - denní rezervovaná pevná kapacita za rok (m3), maximální denní odběr

Veškeré výše uvedené údaje naleznete ve faktuře vyúčtování plynu od Vašeho dodavatele.

Ostatní specifikace a požadavky:

Četnost záloh (měsíční, čtvrtletní zálohy), měsíční vyúčtování bez záloh na základě samoodečtu, lhůty splatnosti faktur, způsob oznamování změn obchodních podmínek, možnost automatického prodloužení smlouvy, popř. zákaz automatického prodloužení smlouvy, podmínky zvýšení či snížení odběrných míst v průběhu smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie.

Po zpracování všech kritérií proběhne e-aukce

Po ukončení e-aukce zpracujeme výsledky, které posíláme zákazníkovi. Po dohodě se zákazníkem zajistíme novou smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu.

Proč uspořádat e-aukci jen na dodavatele energií, když můžete ušetřit na dodávce dalších služeb a materiálů pro Vaši firmu? Máte v některé z níže uvedených oblastí větší obrat, ale nakupujete stále v maloobchodě nebo platíte služby stále stejným a stále drahým dodavatelům? Přesvědčíme Vás, že s e-aukcí můžete ušetřit i jinde, než na energiích!

Šetřete chytře, šetřete společně!

Tato sekce je určena pro živnostníky a menší společnosti, které nemají příliš vysokou spotřebu elektrické energie a zemního plynu, aby mohli soutěžit v e-aukci samostatně. Pokud má společnost např. roční spotřebu plynu 40 MWh a 10 MWh elektrické energie, nemá smysl pro tuto společnost vyhotovovat e-aukci samostatně. Jedná se o příliš malou zakázku na to, aby se dodavatelé předháněli v aukčních nabídkách a bojovali o zákazníka.

Pokud patříte do této kategorie, zaregistrujeme Vás a e-aukci vyhotovíme pro více společností naráz. V tomto případě dosáhnete mnohem lepšího výsledku.

U nás za provedenou elektronickou aukci neplatíte žádný fixní poplatek, nedohodneme-li se se zákazníkem jinak, budete platit pouze dohodnuté procento        z ušetřené částky z Vašich úspor.

Co když na e-aukci nic neušetřím?

Odměna za e-aukci je závislá na dosažené úspoře, která je rozdílem vašich stávajících cen a cen dosažených v e-aukci. V případě, že bychom Vám prostřednictvím e-aukce nic neušetřili, za vyhotovení e-aukce nic neplatíte. Z tohoto důvodu nic neriskujete.