Elektrická energie u řady společností tvoří nemalý podíl z celkových finančních nákladů. Jednou z možností, jak ušetřit při nákupu elektrické energie  je využití elektronické aukce. E- aukce na elektrickou energii  je jeden z nejčastějších  typů reverzní aukce, kde vzájemně dodavatelé mezi sebou soutěží snižováním ceny za MWh.

Před samotnou e-aukcí se zákazníkem probereme vhodné dodavatele elektřiny, kteří budou následně pozvání do e-aukce.

Zajistíme pro Vás kompletní administrativní servis, nemusíte ztrácet Váš čas

Pro vyhotovení e-aukce na elektrickou energii budeme od Vás potřebovat údaje:

 • Název společnosti
 • Bankovní spojení
 • Kontaktní údaje na osoby jednající za společnost
 • Kontaktní údaje na osoby na jednání s dodavatelem (např. energetik, účetní …

V případě odběru elektrické energie ze sítí nízkého napětí (NN)

 • Fakturu za elektřinu včetně detailního vyúčtování od Vašeho dodavatele

 Z faktury za elektřinu zjistíme níže uvedené údaje:

 • Adresa(sy) odběrného(ných) míst(a)
 • EAN – 16-ti místné číslo, které začíná číslicemi 859182400xxxxxx
 • Distribuční sazba: C01d, C02d, C03d (jednotarifní distribuční sazby), C25d, C26d, C27d, C 35d, C45d, C46d C55d, C56d (dvoutarifní distribuční sazby), C62d jednotarifní distribuční sazba
 • Roční spotřebu elektrické energie ve vysokém a nízkém tarifu, pokud má odběrné místo dvoutarifní distribuční sazbu
 • Výši jističe - např. 3x160A

Ostatní specifikace a požadavky:

 • Časové období na dodávku elektrické energie, tj. období na jakou dobu bude uzavřena budoucí smlouva o sdružených službách dodávky elektrické energie. Např. období 01.01.2018 - 31.12.2018
 • Četnost záloh (měsíční, čtvrtletní zálohy), lhůty splatnosti faktur, způsob oznamování změn obchodních podmínek, možnost automatického prodloužení smlouvy, popř. zákaz automatického prodloužení smlouvy, podmínky pro zvýšení či snížení odběrných míst v průběhu smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie, platba za elektřinu v Kč/EUR a další požadavky dle specifikace zákazníka.

V případě odběru elektrické energie ze sítí vysokého napětí (VN) budeme od Vás potřebovat

 • Fakturu za elektřinu od Vašeho dodavatele

Z faktury zjistíme níže uvedené údaje:

 • Adresasu odběrného místa
 • EAN – 16-ti místné číslo, které začíná číslicemi 859182400xxxxxx

Dále si vyžádáme od Vašeho dodavatele

 •  Hodinový, čtvrthodinový odběrový diagram
  • V hodinovém/čtvrthodinovém odběrovém diagramu jsou uvedeny jednotlivé spotřeby elektřiny v pravidelných intervalech každou hodinu/čtvrthodinu za období např. 12 měsíců. Odběrový diagram je nejčastěji v excelovském souboru ve formátu xls, xlsx.

   V odběrovém diagramu jsou stěžejní údaje pro dodavatele k nacenění elektřiny.

  Ostatní specifikace a požadavky:

  • Časové období na dodávku elektrické energie, tj. období na jakou dobu bude uzavřena budoucí smlouva o sdružených službách dodávky elektrické energie. Např. období 01.01.2018 - 31.12.2018.
  • Výše záloh, popřípadě bezzálohová fakturace, lhůty splatnosti faktur, platba za elektřinu v Kč/EUR, další požadavky dle specifikace zákazníka.

  Po zpracování všech kritérií proběhne e-aukce.

  Po ukončení e-aukce zpracujeme výsledky, které posíláme zákazníkovi. Po dohodě se zákazníkem zajistíme novou smlouvu o sdružených službách dodávky elektrické energie.