Proč uspořádat e-aukci jen na dodavatele energií, když můžete ušetřit na dodávce dalších služeb a materiálů pro Vaši firmu? Máte v některé z níže uvedených oblastí větší obrat, ale nakupujete stále v maloobchodě nebo platíte služby stále stejným a stále drahým dodavatelům? Přesvědčíme Vás, že s e-aukcí můžete ušetřit i jinde, než na energiích!

kancelářské potřebyKancelářské potřeby

Kancelářské potřeby u spousty společností tvoří nemalé finanční částky. Na trhu je mnoho firem, kteří distribuují kancelářské potřeby po celé ČR, tak spousta lokálních společností. Aby aukce měla smysl, je potřeba dát dohromady „balík“ kancelářských potřeb alespoň za 6 měsíců nebo 12 měsíců a soutěžit o tento „balík“ kancelářských potřeb jako o jednu zakázku.

V případě, že má zadavatel veliké množství položek, použije se tzv. Paretův princip /Paretovo pravidlo/ - cca 80% nákladů na kancelářské potřeby činí cca 20% položek. Zbylé položky, za které zadavatel aukce platí malé prostředky, se zahrnou do společné  položky v excelovské tabulce a bude se soutěžit jako jedna položka. Dále zákazník musí stanovit, které položky se mohou zaměnit a které ne. (Např. zákazník požaduje originální toner, ne repliku, konkrétní značku - výrobce papíru do pokladny, apod.)

Platba u této aukce probíhá buď na základě 1/12 z celkového vysoutěženého množství, tj. za jeden měsíc.  Zboží je zaváženou zadavateli postupně. Je také možné veškeré zboží odebrat a zaplatit naráz. V tomto případě by byla cena ještě nižší.

 

Telekomunikační službyžena s telefonem

Telekomunikační služby jsou jednou z nejběžnějších komodit pro soutěžení formou aukce. Mobilní operátoři jsou zvyklí na tendrování skrze aukci a jsou schopni nabídnout výhodné ceny.
Telekomunikační služby se rozdělují do tří samostatných služeb: mobilní služby, datové služby a pevné(fixní)služby. Je výhodné veškeré služby sjednotit a soutěžit dohromady. V elektronické aukci se běžně počítá s více než 20-ti parametry (roaming, volné minuty, sms, hlasové služby, datové služby, etc). pokud si se všemi náležitostmi nebude vědět rady, rádi Vám poradíme a pomůžeme nastavit nejvhodnější parametry pro aukci.

U telekomunikačních služeb je možné v aukci dosáhnout úspor řádově v desítkách %.

 

Odpady

Položka odpady u mnoha společností činní dosti nemalé výdaje. I tuto komoditu lze zpracovat jako zakázku do e-aukce a vysoutěžit tak nejnižší možnou cenu. Na trhu je velké množství „velikých“ společností, které jsou schopni zajistit svoz odpadu po celé ČR, tak i velké množství „menších“ lokálních společností. Díky veliké konkurenci mají společnosti zájem soutěžit.

Před zahájením vlastní e-aukce se vyhotoví seznam odpadu dle množství, druhu, zpracování, uložení… Odpady podle vyhlášky č. 381/2001Sb. jsou členěny do několika skupin. Dále se zpracuje kompletní studie svážení odpadu dle konzultace se zákazníkem. Podle parametrů se následně připraví e-aukce.

Obaly

Sklad materiálůObaly jsou běžnou a důležitou komoditou, z tohoto důvodu jsou v aukci často využívány. Na trhu je spousta firem, výrobců a prodejců obalů. Z tohoto důvodu je na trhu veliký konkurenční boj.

Pro vyhotovení aukce dodavatelé potřebují znát:

specifikace  materiálu (typ a druh materiálů, kód. označení, přesná specifikace, vlastností materiálu, rozměry, popřípadě výkresy rozměrů, tvarů a požadovaného potisku. etc.)

Aby e-aukce měla smysl, je potřeba dát dohromady „balík“ obalových materiálů alespoň za 6 měsíců nebo 12 měsíců a soutěžit o tento „balík“ obalových materiálů jako o jednu zakázku. Aby bylo zajištěno i udržení požadované kvality, doporučujeme zejména u kartónových výrobků nechat si poslat vzorky od potencionálních dodavatelů. Rozesílání vzorků bývá jako součást zadávacích podmínek a vzorky slouží dodavatelům pro posouzení požadované a očekávané kvality.

 

E-aukce na další zboží a služby

E-aukce je možné uspořádat na všechny komodity a služby, na které existuje více dodavatelů, kteří mohou mezi sebou soutěžit.

E-aukce je možné uspořádat pro strojní průmysl, chemický průmysl, stavební průmysl, potravinářský průmysl, zdravotnické materiály, etc…