E-aukce na zemní plyn a elektrickou energii je nejčastější typ reverzní aukce, kde vzájemně dodavatelé mezi sebou soutěží snižováním ceny za MWh.

U plynu je větší podíl neregulované složky z konečné ceny plynu ve srovnání s elektřinou. Regulovaná cena složky zemního plynu činí cca ¼ celkové ceny plynu, proti elektřině, kde regulovaná složka činí cca ½ celkové ceny elektřiny. Díky větší části neregulované složky ceny je větší prostor pro konkurenční boj dodavatelů při vyjednávání ceny.

Zajistíme pro Vás kompletní administrativní servis, nemusíte ztrácet Váš čas

bPro vyhotovení e-aukce na zemní plyn budeme od Vás potřebovat údaje:

  • Název společnosti
  • Bankovní spojení
  • Kontaktní údaje na osoby jednající za společnost
  • Kontaktní údaje na osoby na jednání s dodavatelem (např. energetik, účetní …)
  • Adresa odběrného místa
  • EIC kód: : 27ZGxxxxxx
  • Roční spotřeba zemního plynu v MWh
  • Rezervovaná kapacita - denní rezervovaná pevná kapacita za rok (m3), maximální denní odběr

Veškeré výše uvedené údaje naleznete ve faktuře vyúčtování plynu od Vašeho dodavatele.

Ostatní specifikace a požadavky:

Četnost záloh (měsíční, čtvrtletní zálohy), měsíční vyúčtování bez záloh na základě samoodečtu, lhůty splatnosti faktur, způsob oznamování změn obchodních podmínek, možnost automatického prodloužení smlouvy, popř. zákaz automatického prodloužení smlouvy, podmínky zvýšení či snížení odběrných míst v průběhu smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie.

Po zpracování všech kritérií proběhne e-aukce

Po ukončení e-aukce zpracujeme výsledky, které posíláme zákazníkovi. Po dohodě se zákazníkem zajistíme novou smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu.