E-aukce, kterou Vám zde nabízíme, má charakter reverzní aukce. Dodavatelé spolu navzájem soutěží v postupném snižování hodnoty svých nabídek. Dodavatelé vidí vítěznou cenovou nabídku, na kterou mohou rychle reagovat.  Oproti klasickým výběrovým řízením (ve formě obálkové metody či klasickému jednání o ceně) má elektronická aukce v drtivé většině  případů největší efekt na výslednou nejlepší nabídku.

Elektronickou aukci si můžete představit jako klasickou aukci - zájemci jsou shromážděni v "aukční síni" a postupně předkládají své nabídky na dražený předmět. Místo uměleckého díla (nemovitosti...) je předmětem soutěže dodávka zboží nebo služeb pro Vaši firmu či domácnost a vyhrává ten, kdo nabídne nejlepší podmínky a nejnižší cenu.

Průběh samotné e-aukce:

1) Příprava e-aukce

 • Co nejpřesnější specifikace zakázky, tj. předmět zakázky, množství, požadavky na kvalitu, smluvní podmínky, způsob hodnocení nabídek
 • Výběr potencionálních dodavatelů
 • Stanovení časového plánu e-aukce

2) Oznámení o e-aukci

 • Odeslání elektronické pozvánky do e-aukce vybraným dodavatelům se specifikací zakázky a podmínkami pro účast v e-aukci
 • Při potvrzení účasti dodavatelů v e-aukci, zpětné zaslání elektronického klíče s logem do e-aukce
 • Zákazník rovněž v případě zájmu získává klíče pro vstup do aukční síně jako pozorovatel

3) Zkušební kolo

 • Ve zkušebním kole si dodavatelé vyzkouší přihlášení do e-aukční síně a posléze vloží své první nabídky.

4) Ostré (řádné) aukční kolo

 • V řádném aukčním kole  již soutěží dodavatelé o zákazníka/ky postupným snižováním aukční hodnoty (např. ceny). Délka řádného ostrého kola činí  10 - 20 minut, dle zadání.
 • V určeném čase se uchazečům aktivuje e-aukční systém, ve kterém vidí svou nabídku a také dosud nejlepší nabídku některého z ostatních konkurentů, případě vidí, kdy je jeho nabídka nejlepší. Jednotliví dodavatelé neznají totožnost ostatních uchazečů.
 • Při zadání lepší nabídky méně než 2 minuty před ukončením e-aukce, se automaticky e-aukce prodlužuje o 2 minuty, z tohoto důvodu se e-aukce může prodloužit o desítky minut.
 • E-aukce končí v momentě, kdy žádný z účastníků nepředloží další nabídku ani v prodlouženém časovém limitu

5) Vyhodnocení e-aukce, určení vítěze

 • Vítězem e-aukce je uchazeč s nejlepší, respektive s nejvýhodnější nabídkou. E-aukční systém zaznamenává změny v aukčních hodnotách automaticky a soutěžící mají přístup k protokolům o změnách v jejich nabídkách
 • Manipulace s výsledky e-aukce je zcela vyloučena.
 • Zákazník má možnost sledovat průběh aukce ze svého PC jako pozorovatel.

Po skončení e-aukce Vám pomůžeme se zařízením dalších náležitostí (např. se změnou dodavatele služeb), pokud je to účelné a dohodneme se tak před zahájením e-aukce.