Domácnosti

Je pro mne přihláška do e-aukce energií závazná?

Není, nejprve se seznámíte s cenou elektrické energie/zemního plynu a obchodních podmínkách vítězného dodavatele. Teprve poté se rozhodnete, zda uzavřete smlouvu o sdružených dodávkách zemního plynu/elektrické energie s vítězným dodavatelem.

Na jak dlouho se uzavírá smlouva o sdružených službách dodávky elektrické energie/zemního plynu?

Smlouvy se uzavírají vždy na 24 měsíců s tím, že cca po 18 měsících se každému zákazníkovi ozveme a informujeme jej o předpokládaném termínu další e-aukce na další období, opět na 24 měsíců. Další e-aukce se zákazník může, nebo nemusí účastnit.

Zákazníci z řad domácností se často ptají, kolik mohou ušetřit a zda se jim využití e-aukce vyplatí. Nenabízíme Vám zázračné úspory, ale v mnoha případech je uspořená částka opravdu citelná. Podívejte se na srovnání.

V na trhu se můžete setkat různými cenovými nabídkami od velkého množství dodavatelů elektřiny a zemního plynu. Nabídky, které můžete od dodavatelů obdržet, se týkají pouze Vaší domácnosti. Ceny za dodávku elektrické energie a zemního plynu jsou pro jednotlivé domácnosti jednoznačně nejvyšší. Dodavatelé energií mají na domácnostech nejvyšší marže. Jelikož každá samostatná domácnost nemá velikou spotřebu energií, zákazník nemá možnost výrazně snížit cenu za energie, i když přejde k jinému levnějšímu dodavateli. Sdružené e-aukce toto mění.